Kalite Politikamız

Sektöründe eğitim ve öğretimi ön planda tutmayı, yeniliklere açık olmayı, daha kısa zamanda daha fazla işi daha az maliyetlerle gerçekleştirmeyi, müşterilerinin bugünkü ve gelecekteki beklentilerini göz önüne alarak gelişen teknoloji paralelinde sürekli yenilenmeyi, yasa ve mevzuatlara uyan, insan sağlığına, hayatına ve çevreye önem veren, kalite yönetim modeli uygulayarak müşteri ve çalışanlarının güvenini arttıran ve sektöründe farklılaşan bir firma olmayı, insan kaynağını geliştirmeyi, mevcut sistemin etkinliğini tanımlanan süreçlerin performansları dahilinde sürekli gözden geçirip her türlü iyileştirme faaliyeti için gerekli kaynakları sağlamayı benimsemiş ve amaç edinmiştir.